EMDR opleiding

Introductie

De EMDR opleiding volwassenen en Kind en Jeugd is gericht op het verantwoordelijk kunnen uitvoeren van de EMDR protocollen bij enkelvoudige PTSS gerelateerde klachten. EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest krachtige en effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen.

Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden in relatief weinig sessies.

Al meer dan achtentwintig jaar is er naar de effectiviteit van EMDR wetenschappelijk onderzoek verricht en wordt volledig geaccepteerd als één van de meest krachtige behandelingen bij o.a. PTSS. Eén van de verklaringen is dat het brein onder anderen door het werkgeheugen (prefrontale cortex) beïnvloed wordt en dat in relatief korte behandeltijd de hersenen de nare disfunctionele reacties na emdr behandeling sterk verminderden tot zelf verdwenen. Meer informatie over mijn praktijk.

Toepassing en meerwaarde
De opleiding, gefaciliteerd door het BivT is gericht op het toepassen van het basisprotocol bij enkelvoudige-, meervoudige- en bij neurotische stoornissen. Het basisprotocol wordt divers ingezet bij enkelvoudige ervaringen en bij meervoudige ervaring. We gaan dan ook het meertarget protocol uitvoerig behandelen waarmee je praktijkgerichte oefeningen plenair bekijkt, bespreekt en toepast.

De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, instructies van de EMDR protocollen, voorbeeld sessies en (semi-)plenaire oefeningen van de EMDR interventies.

De training is gericht op professionele praktijkvoering waardoor cliënten vertrouwd raken in je handelen en door de effectiviteit van de behandeling in korte tijd stabiliteit ervaart in het dagelijkse bestaan.

Werkwijze
We behandelen de diagnose stelling voor EMDR behandeling, het in kaart te brengen voor het toepassen van de protocollen en de afronding van EMDR therapie. Je maakt kennis met de vermoedelijke werking van het brein bij nare ervaringen en wat EMDR bewerkstelligd. Met name de veranderingen en werkzaamheid in de hersenen worden besproken. Je leert het EMDR protocol te gebruiken en de verschillende mogelijkheden met de bilaterale verwarringsstimulatie te hanteren.

Doel
De EMDR training is gericht op het leren toepassen en uitvoeren van het EMDR basisprotocol. Je leert onderscheid te maken tussen enkelvoudige en complexe ptss. Welke klachten kun je wel behandelen en welke verwijzen we door. We behandelen het intake gesprek gericht op EMDR, hoe en wanneer de EMDR start en de afronding van een EMDR sessie. Ook wordt er aandacht besteed aan tussentijdse evaluaties en vervolg na afronding van de EMDR.

De opleidingen worden door het BivT gefaciliteerd en zijn erkend en geaccrediteerd. 

BivT opleidingen en professionalisering

Extra informatie
De EMDR training is een praktijkgerichte professionaliseringstraining gegeven door de meest ervaren EMDR therapeuten in Nederland voor zowel de complementaire- als de reguliere zorgverlening. Onze EMDR specialisten werken zelf ook in de eigen praktijk met EMDR en willen hun expertise delen. René Veraar is ontwikkelaar en oprichter van de EMDR trainingen en heeft de afgelopen jaren met een team de allernieuwste trainingen doorontwikkeld. Hij geeft naast de basistraining ook verdiepingsdagen en masterclasses bij diverse GZ instellingen. Na afronding kun je vermeld worden op onderstaande website, kun je deelnemen aan de EMDR themadagen en verdiepingsdagen om verder te professionaliseren.

EMDR TheraTapper kit – klik hier voor meer informatie


EMDR opleiding

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland (SETN)
De EMDR opleiding wordt door het BivT gefaciliteerd en nadat je de opleiding hebt afgerond met het supervisie programma kun je aansluiten bij de “Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland” en een vermelding krijgt op de website www.emdr-therapeuten.nl. (Let op, in Nederland worden diverse trainingen en opleidingen aangeboden door niet gecertificeerde EMDR trainers! Registratie op SETN is alleen mogelijk als je de opleiding bij BivT hebt afgerond).  Vermelding geeft toegang tot een beveiligde omgeving waar je nauw contact kunt hebben met je collega’s. Tevens staat er ten alle tijden een fantastisch team supervisors klaar om je ten alle tijden te begeleiden.

De meest professionele en praktijkgerichte EMDR opleiding voor de complementaire en reguliere zorgverlener!