Kosten

Tarieven

Alle sessies beginnen met een aanvangstarief wat eveneens in rekening wordt gebracht bij het niet nakomen van een afspraak. Een afspraak zal uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak schriftelijk geannuleerd moeten worden. Na toezenden van het contactformulier stuur ik meer informatie over mijn praktijkafspraken.

Enkele vergoeding tips

Mijn praktijk wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de noemer alternatieve geneeswijzen of alternatieve zorg. Voor deze zorg is geen wettelijk verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing. Wel kan het voorkomen dat de cliënt zelf een deel van de behandeling moet betalen. Dit komt omdat veel pakketten bepaalde limieten hebben in de maximale vergoeding per dag/jaar of het percentage van de behandeling dat wordt vergoed. Tot slot is het voor de cliënt van belang dat zijn/haar therapeut is aangesloten bij een beroepsorganisatie die door de zorgverzekeraar van de cliënt wordt erkend.

De volgende tips zijn belangrijk om de kans op vergoeding te vergroten:

–   Informeer, voordat je aan de therapie begint, eerst bij je ziektekostenverzekeraar of zij de kosten hiervan vergoeden.
–   Stuur de facturen altijd naar je verzekeraar. Ook als je niet vergoed krijgt. (bewaar een kopie voor jezelf)
–   Deze praktijk is geregistreerd bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten, bij Register
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Voor een aantal verzekeraars en ziekenfondsen is dat een voorwaarde om tot
vergoeding over te gaan.
–   De therapeut kan, op verzoek van de verzekeraar, een diagnostisch formulier invullen en een behandelplan waarin hij
aangeeft waarvoor je in therapie komt en wat de verwachtingen zijn. Uiteraard alleen met schriftelijke toestemming
van de patiënt.
–   In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de gemeente of werkgever. Dit geldt niet alleen voor
uitkeringsgerechtigden.
–   Raadpleeg de huisarts en/of therapeut en vraag zo nodig om een verwijzing (is niet verplicht voor mijn praktijk).
–   Je kunt de gemaakte kosten voor therapie, als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere zorgkosten
op je belastingaangifte aftrekken (kijk dit na of deze regel nog geld).
–   Informeer eens bij je bedrijf waar je werkzaam bent of enige vergoeding mogelijk is. Dit betreft dan vooral klachten die met het werk te maken hebben.

Meer vergoeding informatie hier