Hypnotherapie

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van Psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance en hedendaagse methodieken, zoals Regressie, Reïncarnatie, NLP, EMDR, RET, Imaginatie, Autogene training, Zelfhypnose, etc.

Wat is Hypnose?

Iedereen kent, zonder het te weten, uit eigen ervaring een trance, bijvoorbeeld:
– zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen
– dagdromen, waardoor je zó in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt.

Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Hypnose is een soortgelijke trance-ervaring. Er kan in een hypnotische trance gemakkelijk contact worden gemaakt met het onderbewuste. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met eigen gedachten bezig bent.

Wat is hypnotherapie?

Van dit natuurlijke verschijnsel, de geconcentreerde aandacht, maakt de hypnotherapeut gebruik. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.
Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld. De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt wanneer zij wordt gecombineerd met hypnotherapie.

Waarvoor hypnotherapie?

» omgaan met spanningen en oplossen van psychische problemen (nervositeit, angsten en fobieën)
» verwerken van trauma’s en afleren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld verslavingen)
» oplossen van slaapproblemen (slapeloosheid, nare dromen)
» faalangst (bijvoorbeeld examenvrees)
» oplossen van psychosomatische klachten (hyperventilatie, maag- en darmklachten, migraine)
» oplossen van seksuele problemen
» opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
» versterken en versnellen van genezingsprocessen
» inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden

Is hypnotherapie een alternatieve geneeswijze?

Hypnotherapie en hypnose wordt in de gezondheidszorg onder andere toegepast door medisch specialisten zoals Chirurgen, Anesthesisten, Radiologen, Artsen en Tandartsen. In de geestelijke gezondheidszorg maken Psychiaters en Psychologen veelvuldig gebruik van deze technieken. De hypnotherapeuten zijn gespecialiseerd in het werken met deze technieken terwijl de cliënt/patiënt in trance is. Hypnotherapeuten werken steeds meer samen met voornoemde disciplines. Hypnotherapie en regressietherapie kunnen heel goed samengaan met vele andere vormen van therapie, zoals: Haptonomie, Homeopathie, Acupunctuur, Fysiotherapie, Voetreflextherapie, Iriscopie, Psychotherapie, Psychologische begeleiding, Ademtherapie, Aromatherapie, Lichaamswerk, Mensendieck, Gestalttherapie enz.