Migraine

Maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders hebben last van migraine!

Opvallend is dat twee keer zoveel vrouwen als mannen migraine hebben. Deze vorm van hoofdpijn gaat meestal gepaard met een heftig bonzende of kloppende pijn, meestal aan één kant van het hoofd. Daarnaast is er een aantal andere symptomen: overgevoelig zijn voor licht, geluid of geuren, misselijkheid en braken. Soms kan een heftige aanval gepaard gaan met verlammingsverschijnselen, spraakproblemen of bewusteloosheid.

Een deel van de migrainepatiënten heeft “auraverschijnselen”: zij zien lichtflitsen of vlekken voor hun ogen, vlak voor de hoofdpijn opkomt. Sommige patiënten hebben maar eens per jaar een aanval, anderen elke week. Gemiddeld gaat het om een tot twee aanvallen per maand, die een paar uur tot zelfs een paar dagen kunnen duren.

Stressoren

Stress verschilt van mens tot mens. Traumatische ervaringen kunnen zeer belangrijke stressoren zijn. Stress is geen enkel probleem totdat meerdere stressoren opstapelen en teveel worden. Factor blijft wel dat waar de een zijn hand niet voor omdraait, daar krijgt de ander natte zweethanden van. Stress is een subjectief verschijnsel. Dat wil zeggen dat een ieder deze anders ervaart. Iedereen reageert anders, maar bij migraine patiënten kan stress een aanval oproepen.

Stress is geen oorzaak van migraine. Niemand wordt uitsluitend door stress migrainepatiënt. Wel is het zo dat bij een aanleg voor migraine stress een krachtige uitlokker van een aanval is. Vaak is het zo dat de migraine na een stressperiode ontstaat tijdens of na de ontspanningsfase. Ook kennen we hormoongerelateerde migraine klachten. Ook deze zijn te behandelen.

Hypnotherapie en psychodynamische behandeling

Hypnotherapeutische en Psychotherapeutische behandeling zijn uitermate geschikt om migraine klachten te behandelen. De klacht zal worden gerespecteerd, opgelost en doorgewerkt. Het is heilzaam om de migraine te gaan begrijpen en te benoemen, haar zin te kennen, de orgaantaal en de daarin verborgen symbolen te verstaan en bewust te laten worden.

In de therapie worden ook de sociale situaties onder de aandacht genomen. De aandacht binnen de behandeling ligt vooral in het terugdringen van de migraineaanvallen en het verminderen van de ernst. Vooral het omgaan en herkennen zullen aan de orde komen binnen de therapeutische zetting.

Achtergrond therapeut

Van mijn 19e tot en met mijn 41e levensjaar heb ik nagenoeg wekelijkse migraine aanvallen gehad. Deze gingen gepaard met een totale knock-out. Overgeven, knallende hoofdpijnen, vermoeid en vooral in het donker willen zijn. Het met mijn hoofd tegen de muren bonken was minder pijnlijk dan de migraine aanvallen zelf. Vele, zeer vele therapieën gevolgd, onderzoeken in het ziekenhuis, veel medicatie, maar niets hielp voor de lange termijn. Tevens vond ik dat de nieuwere medicatie prima werkte maar niet de oorzaak wegnamen. Dit was dan ook een reden om daadwerkelijk onderzoek te gaan doen in wat migraine precies is en waar het vandaan komt. Ik heb van hieruit een behandelmethodiek ontwikkeld die voor meer dan 92% kwaliteitsverbetering zorgt. Zelf heb ik inmiddels meer dan 20 jaar geen aanvallen meer. Ik blijf wel migrainepatiënt, echter heeft de migraine het verloren van het “eigen”.